Zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie:


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz dokonuje czynności przewidzianych w Art. 79 ustawy Prawo o notariacie.